logo
راهنمای درخواست همکاری

با کلید بر روی دکمه “ارسال درخواست همکاری” وارد صفحه زیر می شوید. ابتدا اطلاعات شخصی خود را در فیلد های مشخص شده وارد کنید.

مرحله اول – درخواست همکاری

اگر در فضای مجازی فعال هستید لطفا نام کابری خود را در این قسمت با ما به اشتراک بگذارید.

مرحله دوم – درخواست همکاری

در این بخش با وارد کردن توانایی های خود مشخصی کنید که در چه زمینه هایی می توانید با ما همکاری داشته باشید.

مرحله سوم – درخواست همکاری

نمونه کار های خود را در این قسمت آپلود کنید. با کلید بر روی دکمه “ارسال” درخواست خود را برای ما ارسال کنید.

مرحله چهارم – درخواست همکاری